Nog tijd om te stemmen expositie “Creatief Boskoop”!

Boskoop Creatief heeft alweer voor de 44e keer de tentoonstelling “Creatief Boskoop” gehouden, dit jaar opgezet in de openbare ruimtes van het Zorgcentrum “Flora Vita” in Boskoop. Deze tentoonstelling is speciaal bedoeld voor Boskoopse amateur-kunstenaars die mee mochten doen met een vrij onderwerp. De werken worden beoordeeld door een jury en ook door het bezoekende publiek d.m.v. stembiljetten tijdens de looptijd van de tentoonstelling.
Binnenkort worden de stemmen geteld en de expositie wordt afgesloten op zaterdagochtend 15 december 2018. De prijzen (van de jury en van het publiek) worden dan uitgereikt.

Er is nog tijd om te stemmen! De stembus wordt weggehaald op vrijdag 7 december om 14.00 uur.

Reacties zijn gesloten.