Groene Hart Kunstprijs

Beste kunstenaar,

In oktober vindt alweer de 11e editie plaats van de tweejaarlijkse kunstcompetitie om de Groene Hart Kunstprijs. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen professionals en amateurs. Deelname staat open voor beeldend kunstenaars in alle disciplines (muv audio/films/video, e.d) die wonen en/of werken in Nederland.

Het in te zenden kunstwerk dient te voldoen aan het thema: “Water: Vriend en Vijand” en dient speciaal voor dit thema te zijn vervaardigd.
Zie www.groenehartkunst.nl voor een toelichting op het thema.
De relatie tussen kunstwerk en thema dient door de kunstenaar nader te zijn gemotiveerd (zie deelnamevoorwaarden nrs. 7 en 13).
Kunstwerken die niet aan dit thema voldoen en/of die niet speciaal voor dit thema zijn vervaardigd en/of van vóór 2019 stammen zijn van deelname uitgesloten. (zie deelnamevoorwaarde nr. 7)

De uitreiking van de Groene Hart Kunstprijzen vindt plaats op vrijdag 18 oktober a.s. om 20.00 uur.
Er zijn twee GHK Publieksprijzen: de Bezoekers Publieksprijs en de Online Publieksprijs; beide prijzen worden uitgereikt op zondagmiddag 10 november om 16.00 uur.
De expositie van de ingezonden kunstwerken bij Galerie Hoeve Rijlaarsdam, Nieuwkoop is van zaterdag 19 oktober tot en met vrijdag 29 november a.s.

HEEFT U ZICH OP DIT MOMENT NOG NIET AANGEMELD?
INSCHRIJVEN EN BETALEN KAN NOG TOT EN MET ZONDAG 18 AUGUSTUS.

U kunt zich online inschrijven via het inschrijfformulier op onze website www.groenehartkunst.nl.
Daar treft u ook nadere informatie aan over het thema en de (verdere) deelnamevoorwaarden.

Uw kunstwerk moet worden ingeleverd op zaterdag 28 september, tussen 10 en 15 uur, bij Hoeve Rijlaarsdam, Nieuwkoop

Mocht u nog nadere vragen hebben, neem dan contact op met
Stichting Kunstpromotie Groene Hart
Thea Alders-Timmer 0172 572614
Moira Outhuis 0172 572155
Loekie Rijlaarsdam 0172 573747
info@groenehartkunst.nl
www.groenehartkunst.nl
U kunt ook het contactformulier op de website gebruiken.

Als u zich nog niet heeft ingeschreven, dan nodigen wij u van harte uit dat alsnog te doen.

Met vriendelijke groet,
Stichting Kunstpromotie Groene H/Art
Moira Outhuis, secretaris

Reacties zijn gesloten.