Oproep kunstwerken voor expositie Boskoop 800 jaar Creatief

In 2022 bestaat Boskoop 800 jaar! Boskoop Creatief en veel andere Boskoopse stichtingen en verenigingen willen dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Boskoop Creatief heeft met het Boomkwekerijmuseum afgesproken in de maanden februari en maart van 2022 de expositieruimte professioneel in te richten met kunstwerken die iets van de geschiedenis of identiteit van Boskoop in beeld brengen.
Alle cursisten van Boskoop Creatief en inwoners van Boskoop worden uitgenodigd een kunstwerk te maken rond het thema Boskoop 800 jaar Creatief. Denk hierbij aan de geschiedenis van Boskoop, het opvallende slagenlandschap met vele sloten, het kwekersvak, de bekendheid over de wereld, de flora en fauna, de architectuur, de initiatieven op vrijetijdsgebied, etc.
Er is, naast werk in platte vlak-technieken als tekenen en schilderen vooral ook plaats voor ruimtelijk (3-dimensionaal) werk in hout, keramiek, steen, metaal, kunststof, textiel,  etc.
Ga nu vast aan de slag, zodat u eind 2021 uw werk klaar hebt om mee te doen. 
We willen daar dan zeker weer een feestelijke opening aan verbinden!
Komend jaar zullen we hier nog regelmatig aan herinneren.

Ter inspiratie vanuit de Historische Vereniging: ‘De vroegste vermelding van Boskoop stamt uit 1222. In het begin van dat jaar stelt Willem I, de veertiende graaf van Holland, een akte op waarin hij de abdis van de Abdij van Rijnsburg 100 pond schenkt. De abdis zal met dit bedrag een schuld aan Gijsbrecht van Amstel en zijn familie aflossen. Hierdoor komt de abdij ‘ten eeuwige dagen’ in het bezit van ‘s graven goederen in Buckeskop. Algemeen wordt aangenomen dat met deze naam de veenontginningen – copes genaamd – in Boskoop worden aangeduid’, leert Historische Vereniging Boskoop ons.


Gerekend vanaf zijn voorganger De Boskoopse Schilderskring, die in 1947 werd opgericht, bestaat Boskoop Creatief in 2022 ook al 75 jaar en behoort tot de Boskoopse geschiedenis. Op de foto o.a. Thijs van Wijngaarden (links), voorzitter in 1947.

Reacties zijn gesloten.