Maak kennis met…

De bestuursleden en expositiecommissie van Boskoop Creatief. Ongeveer 8x in een jaar houden wij een vergadering over het organiseren van tentoonstellingen, activiteiten, cursussen en workshops. We maken graag gebruik van de vaardigheden en verscheidenheid van onze vrijwilligers en staan open voor nieuwe creatieve ideeën. Lijkt het je leuk ons team…

lees verder

Winnaars Creatief Boskoop-wedstrijd exposeren in lege winkeletalages

Evenals eerdere jaren richt Boskoop Creatief een Winnaarstentoonstelling in naar aanleiding van de wedstrijd-tentoonstelling “Creatief Boskoop” van het vorige jaar. De wedstrijd, georganiseerd door Boskoop Creatief, geeft winnaars de mogelijkheid om in het jaar na de wedstrijd twee van hun werkstukken te exposeren. De winnaars van de juryprijzen van Creatief…

lees verder

Tentoonstelling 75 jaar vrijheid

Zaterdag 7 maart is de tentoonstelling ‘Verbeeld je/ de vrijheid’ van start gegaan in de bibliotheek Rijn en Venen aan de Babslootweg 7 te Boskoop. Vrijheid heeft voor iedereen een andere betekenis en dat hebben 23 kunstenaars tot uiting gebracht, door een kunstwerk te maken dat voor hen vrijheid betekent.…

lees verder

Kunstroute 2020

We hadden onze hoop gevestigd op het nog kunnen organiseren van de kunst- en muziekroute,  in het eerste weekend van oktober.  Inmiddels hebben we als bestuur en werkgroep met elkaar besloten dit  evenement  ook een jaar over te slaan, om kunstenaars en bezoekers geen risico te laten lopen en het…

lees verder

Wedstrijdtentoonstelling 2019 afsluiting

Een mooi artikel in de krant met de prijswinnaars van ‘ Creatief Boskoop’. Met op de 1st plaats van het publiek staat Annemiek Berkouwer met het schilderij ‘Meisje met beer’, 2e plaats Jessica Groenewegen met schilderij ‘Charlize’ en 3e plaats Miranda Bulk met schilderij ‘Sita’. De juryprijzen gingen naar 1st…

lees verder