ANBI

Stichting Boskoop Creatief is door de belastingdienst erkend als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kunt u als particulier of via uw eigen bedrijf de Stichting Boskoop Creatief steunen tegen gunstige fiscale voorwaarden: uw giften en (periodieke) schenkingen zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting c.q. vennootschapsbelasting. 

Vanwege deze ANBI-status publiceren wij onderstaande gegevens.
Naam: Stichting Boskoop Creatief
Publieke naam: Boskoop Creatief
Adres: Zijde 344 2771 EX Boskoop
Contact: T 06-22479843, M info@boskoopcreatief.nl
KvK-nummer: 41173996
RSIN-nummer: 802132832

Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel aan de bewoners van Boskoop en omgeving de mogelijkheden te bieden actief en/of passief deel te nemen aan creatieve- en cultureel kunstzinnige activiteiten. De mogelijkheid hiertoe zal zowel aan volwassenen als aan jeugdigen worden aangeboden.

Beleid:
Het bestuur van Boskoop Creatief wil bovenstaande doelstelling  bereiken door:

  • het geven van gerichte creatieve, informatieve en educatieve cursussen onder deskundige leiding
  • het stimuleren en organiseren van onder anderen lezingen, excursies en tentoonstellingen
  • het bevorderen en onderhouden van goede contacten met personen en instellingen die hieraan kunnen bijdragen

In de afgelopen jaren wordt dit gerealiseerd door:
• Het organiseren van cursussen op het gebied van tekenen, schilderen, beeldhouwen, edelsmeden, groendecoraties en van informatieve cursussen en lezingen
• Het organiseren van exposities van het werk van cursisten, docenten en basisschoolleerlingen
• Het organiseren van een kunstmarkt in samenwerking met de organisatie van de plantendag van de boomkwekerijsector
• Het organiseren van de kunstroute/atelierroute, waarbij samengewerkt is met de Proeftuin van Holland.
• Het samenwerken met basisscholen en naschoolse opvang voor het aanbod voor basisschoolkinderen
• Het organiseren van een winnaars- en een wedstrijdtentoonstelling 

Alle bestuurlijke en organisatorische activiteiten van de Stichting Boskoop Creatief worden onbezoldigd verricht door vrijwilligers.
De docenten, die de cursussen, workshops en lezingen geven, worden betaald.
De activiteiten met betrekking tot de organisatie van cursussen, workshops en lezingen worden door het bestuur gecoördineerd en voor zover nodig uitgevoerd.
De exposities worden gerealiseerd door een kleine werkgroep, die de contacten met de exposanten en de beheerders van de expositieruimten verzorgt en alle uitvoerende activiteiten voor zijn rekening neemt.
Een andere werkgroep zorgt voor de realisatie van de kunstmarkt en de kunst- en muziekroute.
Het bestuur bepaalt de hoofdlijnen en de randvoorwaarden: binnen dit kader kan de werkgroep zelfstandig te werk gaan.

Om dit financieel te realiseren wordt jaarlijks een subsidie aangevraagd en toegekend van € 9.600 door de gemeente Alphen aan den Rijn.
Samen met de inkomsten van de cursusgelden van € 42.000 en kraamverhuur van € 750 heeft Boskoop Creatief een jaarlijks exploitatieresultaat van € 53.000.

Reacties zijn gesloten.