Disclamer en privacywetgeving

Algemeen voor website
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend.

Algemeen voor de cursisten en docenten
Boskoop Creatief kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel van cursisten en docenten ontstaan tijdens de cursussen.

Specifiek voor de cursisten Beeldhouwen in hout en steen
Als deelnemer aan onze cursussen en open ateliers beeldhouwen in hout en steen wijzen wij u er hierbij op dat u tijdens het werken persoonlijke beschermingsmiddelen omwille van uw eigen veiligheid moet dragen. Wij stellen het dragen van veiligheidsbrillen, of andere gezichtsbescherming, verplicht.
Dit omdat bij het beeldhouwen kleine schilfers kunnen wegspringen die uw ogen ernstig kunnen beschadigen. Bij werkzaamheden waarbij fijn stof vrij komt adviseren wij u om ademhalingsbescherming in de vorm van een stofkapje te gebruiken. U bent verplicht om bij het hanteren van beitels veiligheidshandschoenen te dragen om beschadiging aan handen en vingers te voorkomen.
Voorts wijzen wij u er op dat u zich dient te houden aan de overige veiligheidsaanwijzingen die worden gegeven tijdens de lessen.
Boskoop Creatief behoudt zich het recht voor cursisten die zich onvoldoende beschermen de verdere toegang tot de cursus te weigeren zonder restitutie van cursusgelden.

Aansprakelijkheid voor kunstwerken 
Boskoop Creatief is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van kunstwerken van deelnemers aan tentoonstellingen, die onder verantwoording van Boskoop Creatief georganiseerd zijn.

Aansprakelijkheid voor vrijwilligers van Boskoop Creatief
De gemeente Alphen heeft via Participe een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Achmea voor vrijwilligers van Boskoop Creatief.

Privacywetgeving
In verband met de nieuwe privacywetgeving worden vanaf  juli 2018 alleen naam, e-mail adres en telefoonnummer van de cursisten bijgehouden en op computer opgeslagen. Van docenten, bestuursleden en andere vrijwilligers zijn ook woonadresgegevens bekend en opgeslagen. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Enkel op verzoek van docenten worden e-mail- en/of telefoongegevens van hun eigen cursisten aan hen doorgegeven.

Publicatie van foto’s
Foto’s op de website, instagram of facebook van Boskoop Creatief  waarop cursisten, docenten, vrijwilligers of andere personen staan zijn gemaakt na vragen van toestemming.
Foto’s van kunstwerken van cursisten of deelnemers aan tentoonstellingen kunnen ook na het vragen van toestemming geplaatst worden.
Als iemand bezwaar maakt tegen een geplaatste foto vanwege vermeende eigendomsrechten of  een andere reden, dan wordt deze onmiddellijk na verzoek verwijderd. 

Reacties zijn gesloten.