Feestelijke opening tentoonstelling ‘Creatief Boskoop’

005Op vrijdag 11 november is de 42ste wedstrijdtentoonstelling ‘Creatief Boskoop’ feestelijk geopend in de Boskoopse bibliotheek door Hellen Snoek, voorzitter van de organiserende stichting Boskoop Creatief en Lineke Morreau van bibliotheek Rijn en Venen.
De jaarlijks best bezochte tentoonstelling is speciaal bedoeld voor Boskoopse amateur-kunstenaars. Iedereen die in Boskoop woont mag deelnemen met een vrij onderwerp. Dit jaar zijn er 36 werken ingeleverd en het aanbod is enorm gevarieerd en professioneel. De kunstwerken worden beoordeeld door zowel een vakjury als het bezoekende publiek. De stembus is dit jaar open tot en met 10 december, tijdens openingstijden van de bibliotheek. De uitslagen worden bekend gemaakt bij de afsluiting van de tentoonstelling op zaterdag 17 december om 11 uur, op de expositielocatie in de bibliotheekvestiging aan de Babsloot in Boskoop.

De openingshandeling werd verricht door Lineke Morreau van Bibliotheek Rijn en Venen, waarmee afgelopen jaar een constructieve samenwerking is gestart. Door het lostrekken van een penseel uit een boekomslag werd symbolisch het verband tussen boeken en kunst ontsloten. Tijdens de tentoonstelling-periode is het boek van de openingshandeling door te bladeren, met daarin tevens alle toelichtende beschrijvingen van de deelnemende kunstenaars.
De openingsbijeenkomst werd muzikaal opgeluisterd door het pianospel van Elias de Pater, een jong Boskoops muzikaal talent.
In haar openingstoespraak legde Hellen Snoek een link naar de verontrustende ontwikkelingen in de wereld, met daarnaast het doel van de stichting ”Het bevorderen van creatieve activiteiten en al hetgeen in de ruimste zin van het woord daarmee verband houdt.” Met die doelstelling probeert Boskoop Creatief op microniveau het leven en de omgeving mooier en kleurrijker te maken en de bewoners in beweging en ontwikkeling te houden.

Terugblik op acties in 2016
De acties van het afgelopen jaar passeerden de revue, zoals de aanschaf van de expositiepanelen met steun van drie Boskoopse fondsen (Mesmanfonds, Toos Loomanfonds en het Verboomfonds). Hiermee is de expositiemogelijkheid niet meer gebonden aan de bibliotheeklocatie, maar kan geëxposeerd worden tijdens allerlei evenementen en op scholen bij kunstprojecten.
De nieuwe website werd benoemd, evenals de georganiseerde kunstmarkt en kunst-en muziekroute met de mogelijkheid die het de bezoekers bood, het oude raadhuis weer te bezoeken.
Daarnaast werd de aandacht gevestigd op de samenwerkingen die aan zijn gegaan met buitenschoolse kinderopvang en wijkcentrum “Tom in de buurt”.
Dit jaar heeft basisschool Rehoboth twee kunstwerken voor de expositie aangeleverd waardoor ideeën zijn ontstaan om daar meer mee te doen in volgende jaren.
Voor meer informatie en foto’s, kijk op www.boskoopcreatief.nl

Reacties zijn gesloten.