Betalingen

Cursussen en workshops moeten twee weken vóór aanvang betaald zijn.

Het rekeningnummer is NL32 RABO 0309 8587 04 ten name van Boskoop Creatief te Boskoop.

Vermeld altijd de cursus waarvoor wordt betaald en de naam van degene die de cursus gaat volgen. De naam van de rekeninghouder is soms anders dan die van de cursist.

Bij afbreken van een cursus of workshop kan geen geld worden teruggegeven. Bij bijzondere omstandigheden kan het bestuur anders beslissen.

Reacties zijn gesloten.