ANBI

Wij zijn heel blij met de cursisten die Boskoop Creatief hebben voorzien van een gift, door geen cursusgeld terug te vragen voor niet genoten lessen. We zijn ook verheugd u mee te kunnen delen dat Stichting Boskoop Creatief inmiddels de status van Culturele Anbi heeft gekregen van de belastingdienst.
Anbi staat voor : Algemeen nut beogende instelling.
Voor u betekent dit, dat uw gift aftrekbaar is van de belasting (voor 125%). Reacties zijn gesloten.